Contact si informatii

Birou arhitectura Oros Art

Sibiu,România

E-mail :arhidesign@gmail.com sau orosart2016@gmail.com

site –https://biroudearhitecturasibiu.wordpress.com/

Mulţumesc pentru că aţi vizionat proiectele realizate la biroul de arhitectura Oros Art. Dacă doriţi informatii despre pretul unui proiect sau sa comandati un proiect va rog sa ma contactaţi folosind sau formularul de mai jos :

 

Anunțuri

Renovare locuinta

Amenajarea podului ca spatiu util locuibil in volumul podului existent.

amenajare pod
amenajare pod in spatiu de locuit
,amenajare pod
amenajare pod in spatiu de locui
amenajare pod in spatiu de locuit
amenajare pod in spatiu de locuit
,amenajare pod in dormitor
amenajare pod in spatiu de locuit

 

Birou Arhitectura-Oros Art-

Sibiu,Romania – orosart2016@gmail.com – 0720 001 301

 INFORMATII PRET PROIECT SI COMENZI

 

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire

Documentaţia care trebuie depusă la primărie in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire cuprinde următoarele:
– cerere pentru emiterea Autorizaţiei de Construire– actul doveditor al titlului asupra imobilului nu mai vechi de 30 de zile– Certificatul de Urbanism–proiectul faza D.T.A.C. – Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construcţie– avizele cerute prin Certificatul de Urbanism– declaraţie pe propria răspundere privind lipsa litigiilor pe terenul pe care se doreşte construcţia– chitanţa pentru plata taxei de emitere a Autorizaţiei de Construcţie– documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare cerute prin Certificatul de Urbanism.Termenul maxim prevăzut de lege pentru eliberarea acestei autorizaţii este de 30 de zile de la depunerea documentaţiei.
Documente necesare in timpul desfasurarii activitatii pe santierLucrările de construire pot începe numai dupa ce a fost obţinută Autorizaţia de Construireşi după ce au fost anunţate primăria locală şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.Incepere lucrarilor fara AC este ilegalaLegea prevede obligativitatea amplasarii unui panou de identificare a şantierului pe care sunt înscrise date despre lucrare (denumirea şi adresa obiectivului, beneficiarul, proiectantul, constructorul, nr. autorizaţiei, termenul de execuţie, data începerii şi finalizării lucrării). Lipsa acestuia se sancţioneaza prin amenda sau sistarea lucrarilor pe santierPe parcursul executării lucrărilor de construire există câteva momente cheie, numite faze determinante, la care proiectantul, dirigintele de șantier și expertii , după caz, verifică modul în care au fost executate lucrările şi conformitatea acestora cu proiectul tehnic.
Documente necesare la terminarea lucrarilor pe santier
Recepţia lucrărilor se face printr-un Proces Verbal de Recepţie (PVR) care se va întocmi de către o comisie formată din:
– beneficiar sau un reprezentant al beneficiarului– reprezentantul primăriei locale sau al Consiliului Judeţean– dirigintele de şantier.– reprezentantulnspectoratului de Stat în Construcţii(dupa caz)– proiectanti   In baza(PVR) construcția se poate intabula.
Certificatul de Urbanism(CU)CU este actul de informare prin care autorităţile publice locale fac cunoscute toate cerinţele avizatorului pentru realizarea obiectivului de investiţii respectiv : funcțiuni permise, distanţe minime faţă de vecinatăţi, indici urbanistici POT şi CUT, regimul maxim de înalţime admis, avize,acorduri ,studii de specialitate,puncte de vedere ale autoritatilor competente.Toate datele inscrise in CU sunt obligatorii si sunt conforme cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestoraPentru eliberarea Certificatuli de urbanism sunt necesare urmatoarele acte: – ortofotoplan,extras de carte funciara,cerere tip.Termenul maxim prevăzut de lege pentru eliberarea acestui certificat este de 30 de zile de la depunerea cererii.
Avize si avizareAvize de la furnizorii locali de utilităţi: energie electrică, apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, telefonie, salubritate, transport urban,etc.Aviz de la Agenţia pentru Protecţia Mediului(obligatoriu pentru orice fel de constructie)Alte avize dupa caz: Aviz al Comisiei de Circulaţie, Aviz al Comisiei pentru Monumente,aviz al Ministerului Culturii şi Cultelor,aviz al Inspectoratului de Stat în Construcţii,aviz al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă,etcÎn general nu se cer toate avizele, ci doar cele adaptate la fiecare situaţie in parte.  Eliberarea avizelor de către instituțiile emitente durează, de regulă, între 15 zile şi 30 de zile.