Proiect Casa Silvia – (61)

Sibiu,Romania – orosart2016@gmail.com – 0720 001 301

Casa parter.Structura din caramida portanta.Poate fi adaptata si la structura din lemn.

Proiectam casa care sa reflecte dorintele si personalitatea dumneavoastra.Putem oferi proiectare originala si de calitate la preturi accesibile.Merita sa incercati!!!!!!

Casa parter cu garaj
Casa Silvia-model-61
casa cu un nivel
parter 3d-casa Silvia
parter 2d
Casa Silvia plan
Locuinta din lemn cu garaj
Casa Silvia

Imaginile fac parte din portofoliul de proiecte al biroului de arhitectura Oros Art din Sibiu si sunt creatii originale,nu sunt copiate din alte surse.

INFORMATII PRET PROIECT SI COMENZI

 

 

Anunțuri

Proiect Casa Magnolia

Sibiu,Romania – orosart2016@gmail.com – 0720 001 301

Casa confortabila parter cu living, doua dormitoare,bucatarie,baie,centrala termica si terasa mare acoperita.Suprafata construita aproximativa functie de varianta aleasa circa 120 mp.

Daca doriti un proiect de casa care sa reflecte dorintele si personalitatea dumneavoastra va asteptam.Imaginile fac parte din portofoliul de proiecte al biroului de arhitectura Oros Art din Sibiu si sunt creatii originale,nu sunt copiate din alte surse.Oferim proiectare originala si de calitate la preturi accesibile.Merita sa incercati!!!!!!

Casa parter model 03
Casa parter-Casa Magnolia
Vedere 3D mobilare casa Magnolia
Vedere interior casa Magnolia
Vedere terasa acoperita casa Magnolia
Vedere terasa casa Magnolia

 

INFORMATII PRET PROIECT SI COMENZI

 

 

Bloc 28 apartamente

Proiect de bloc cu 28 de apartamente
Bloc 28 apartamente
parter bloc
3D parter bloc cu 29 de apartamente
3d etaj bloc scara a+b
3D etaj-vedere apartamente

INFORMATII PRET PROIECT SI COMENZI

 

 

 

Proiect Casa Montana – ( 06 )

Sibiu,Romania – orosart2016@gmail.com – 0720 001 301

Proiect de casa  cu structura mixta piatra si lemn pretabila la teren inclinat.La subsol garaj,pivnita,centrala termica.La parter living,dining,bucatarie baie,terasa.La mansarda doua dormitoare copii cu baie,dormitor matrimonial cu dresign si baie proprie.

Imaginile fac parte din portofoliul Oros Art.

model casa de vacanta - 06
Casa montana din lemn – model 06
casa la munte
casa de vacanta

Casa de vacanta montana – model 06

parter casa de vacanta
parter casa 06
mansarda casa de vacanta
mansarda casa 06

Mansarda 3D casa montana – model 06

Vezi si case parter mansarda.

INFORMATII PRET PROIECT SI COMENZI

 

 

 

 

 

 

 

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire

Documentaţia care trebuie depusă la primărie in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire cuprinde următoarele:
– cerere pentru emiterea Autorizaţiei de Construire– actul doveditor al titlului asupra imobilului nu mai vechi de 30 de zile– Certificatul de Urbanism–proiectul faza D.T.A.C. – Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construcţie– avizele cerute prin Certificatul de Urbanism– declaraţie pe propria răspundere privind lipsa litigiilor pe terenul pe care se doreşte construcţia– chitanţa pentru plata taxei de emitere a Autorizaţiei de Construcţie– documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare cerute prin Certificatul de Urbanism.Termenul maxim prevăzut de lege pentru eliberarea acestei autorizaţii este de 30 de zile de la depunerea documentaţiei.
Documente necesare in timpul desfasurarii activitatii pe santierLucrările de construire pot începe numai dupa ce a fost obţinută Autorizaţia de Construireşi după ce au fost anunţate primăria locală şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.Incepere lucrarilor fara AC este ilegalaLegea prevede obligativitatea amplasarii unui panou de identificare a şantierului pe care sunt înscrise date despre lucrare (denumirea şi adresa obiectivului, beneficiarul, proiectantul, constructorul, nr. autorizaţiei, termenul de execuţie, data începerii şi finalizării lucrării). Lipsa acestuia se sancţioneaza prin amenda sau sistarea lucrarilor pe santierPe parcursul executării lucrărilor de construire există câteva momente cheie, numite faze determinante, la care proiectantul, dirigintele de șantier și expertii , după caz, verifică modul în care au fost executate lucrările şi conformitatea acestora cu proiectul tehnic.
Documente necesare la terminarea lucrarilor pe santier
Recepţia lucrărilor se face printr-un Proces Verbal de Recepţie (PVR) care se va întocmi de către o comisie formată din:
– beneficiar sau un reprezentant al beneficiarului– reprezentantul primăriei locale sau al Consiliului Judeţean– dirigintele de şantier.– reprezentantulnspectoratului de Stat în Construcţii(dupa caz)– proiectanti   In baza(PVR) construcția se poate intabula.
Certificatul de Urbanism(CU)CU este actul de informare prin care autorităţile publice locale fac cunoscute toate cerinţele avizatorului pentru realizarea obiectivului de investiţii respectiv : funcțiuni permise, distanţe minime faţă de vecinatăţi, indici urbanistici POT şi CUT, regimul maxim de înalţime admis, avize,acorduri ,studii de specialitate,puncte de vedere ale autoritatilor competente.Toate datele inscrise in CU sunt obligatorii si sunt conforme cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestoraPentru eliberarea Certificatuli de urbanism sunt necesare urmatoarele acte: – ortofotoplan,extras de carte funciara,cerere tip.Termenul maxim prevăzut de lege pentru eliberarea acestui certificat este de 30 de zile de la depunerea cererii.
Avize si avizareAvize de la furnizorii locali de utilităţi: energie electrică, apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, telefonie, salubritate, transport urban,etc.Aviz de la Agenţia pentru Protecţia Mediului(obligatoriu pentru orice fel de constructie)Alte avize dupa caz: Aviz al Comisiei de Circulaţie, Aviz al Comisiei pentru Monumente,aviz al Ministerului Culturii şi Cultelor,aviz al Inspectoratului de Stat în Construcţii,aviz al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă,etcÎn general nu se cer toate avizele, ci doar cele adaptate la fiecare situaţie in parte.  Eliberarea avizelor de către instituțiile emitente durează, de regulă, între 15 zile şi 30 de zile.